Wednesday, 3 October 2012

i-Praktis (1)


Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1) ____________syarikat itu sedang bermesyuarat di pejabat.
    A. Pengurus         B.Seniman         C.Dermawan       D. Pengemis

2)Terdapat banyak ___________di dalam air longkang yang bertakung itu.
    A. kekisi               B.rerama            C.tetupai             D. jejentik

3)Jemputlah makan ____________yang saya sediakan ini.
    A.juadah                B.resipi              C.menu               D.rempah

4)Terdapat lima prinsip utama dalam ________________.
    A.Rukun Jiran        B.Rukun Negara      C.Rukun Tetangga         D.Rukun Kejayaan

5)Ani telah dilantik sebagai_____________ kelab.Oleh itu,dia bertanggungjawab dalam hal ehwal   
   kewangan kelab.
   A.urus setia            B.bendahari              C.setiausaha               D.kerani
        

No comments: