Wednesday, 28 November 2012

Teka-teki

Cubalah teka....

1)Dia mempunyai kaki tetapi tidak boleh berjalan?


2)Jika anda melemparkan batu kapur ke dalam Laut Merah, apa akan berlaku?


3)Apa dia, kucing ada tetapi binatang lain tidak ada?


4)Bila dicuci saya hitam, bila kotor saya putih?


5)Yang mana satu lebih berat, antara 1kg kapas dengan 1kg emas?

SELAMATLAH MENCUBA........

Tuesday, 6 November 2012

Kata Sendi Nama

Kata sendi nama hadir sebagai penyambung di hadapan kata nama atau frasa nama


Kata
Penggunaan
Ayat Contoh
di
Menyatakan tempat berada
Ana tinggal di kampung.
ke
Menyatakan masa,arah,atau tempat yang ditujui
Boon Seng hendak ke Bandar.
dari
Menyatakan tempat,arah,waktu,dan masa
Kami dari rumah Mona.
pada
Menyatakan tempat bagi perbuatan /masa
Cikgu menulis pada papan tulis.
daripada
Menyatakan punca,sumber,atau perbezaan
Bakul itu diperbuat daripada buluh.
kepada
Menyatakan sasaran,pecahan,dan perubahan
Berikan surat ini kepada ibu kamu.
dengan
Menyatakan maksud bersama /menggunakan
Rajesh tinggal dengan neneknya.
bagai/seperti
Menyatakan perbandingan
Jalannya lambat seperti kura-kura.
bagi/untuk
Menyatakan kegunaan untuk sesuatu
Hadiah ini untuk ibu saya
hingga/sampai
Menyatakan jangka masa dan tempat
Kami bermain hingga petang.
sejak/semenjak
Menyatakan jangka masa tertentu
Mei Lin tinggal di situ sejak kecil lagi.

Kata Adjektif

Kata adjektif digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan sesuatu benda,orang,tempat,haiwan,dan sebagainya.

Contoh kata adjektif

marah                                                                       gembiraKata Kerja

Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan.
Kata kerja terbahagi kepada kata kerja aktif dan kata kerja pasif.

Kata kerja aktif (melakukan perbuatan)
Contoh:                  makan                                                                                         melukis 


Kata kerja pasif( kena buat)

contoh:


                                                                        disiram


                                                    
                                                                         dibasuh